Przedsiębiorstwo FRACTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, pn.: „Innowacyjny ekspozytor sklepowy dedykowany osobom na wózkach inwalidzkich, osobom słabowidzącym i niewidomym”.

Cel projektu: rozwój przedsiębiorstwa FRACTAL poprzez zaprojektowanie we współpracy z profesjonalnymi projektantami innowacyjnego ekspozytora sklepowego do asortymentu drogeryjnego dedykowanego osobom na wózkach inwalidzkich, osobom słabowidzącym i niewidomym, i jego wdrożenie.

Rezultatem niniejszego projektu będą:
– Wprowadzenie do oferty firmy znacząco ulepszonego produktu;
– Poszerzenie oferty o produkt będący przedmiotem projektu, który będzie wpisywać się w plany rozwojowe firmy;
– Poszerzenie zakresu działalności B+R+I;
– Zwiększenie konkurencyjności firmy oraz poszerzenie rynków zbytu.

Dzięki realizacji projektu firma FRACTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA pozyska narzędzie do tworzenia i wdrażania innowacji, wzornictwo stanie się dla firmy sposobem wytwarzania nowych produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. W konsekwencji przełoży się to na jego rozwój przez poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku polskim i międzynarodowym, tym samym prowadząc do zwiększenia poziomu przychodów.

Wartość projektu: 1 660 992,00 zł
Dofinansowanie: 858 730,00 zł